Báseň zvonce

Zvonce oviec vyzváňajú, že nieto trávy pod zub…