Balady a romance

Zbierka vydaná v roku 1883 patrí k najvýznamnejším zbierkam 19.storočia. Klasických balád s tragickým koncom je v zbierke málo. Je to dané básníkovým optimizmom a jeho humorom. Námety básnik čerpal z povestí, histórie, biblie.