Až spáč procitne…

Graham, ktorý netrpezlivo očakáva dvadsiate storočie a všetky pokroky, ktoré prinesie, je postihnutý nespavosťou. Nakoniec sa uchýli k liekom a okamžite upadne do hlbokého spánku, ktorý trvá dvesto rokov. Po prebudení v dvadsiatom druhom storočí v kompletne transformovanom Londýne, zisťuje, že je pánom sveta, uctievaný zbožňujúcou populáciou, ktorá ho považuje za svojho vodcu. Vystrašený uniká zo svojej komnaty a hľadá útechu - len aby si uvedomil, že nie všetci ho zbožňujú, ba niektorí mu chcú ublížiť.