ASP.NET pro začátečníky

Brožurka popisující základy vývoje webových aplikací pro platformu .NET a to pomocí ASP.NET. Dozvíte se též jak vyvíjet tyto aplikace bez použití Visual Studia.NET a to pomocí „Free“ nástroje WebMatrix (US). Brožurka obsahuje i základy vývoje databázových webových aplikací nad volně šiřitelnou verzí Microsoft SQL Serveru MSDE (US). Součástí této brožurky jsou též popisy použití ASP.NET StarterKitů (US) a ukázkové příklady.