Anna Karenina – Díl 2.

Anna Karenina od Leva Tolstého vyšla od roku 1875 do roku 1877 najskôr v ruskom periodiku Russky Vestnik (Ruský posol). Potom, čo sa autor stretol s redaktorom periodika v súvislosti s politickými názormi, ktoré zastával posledný diel, vydal Tolstoj celý svoj príbeh o rok neskôr v knižnej podobe. Od svojho vydania v roku 1878 je Anna Karenina považovaná za jeden z najlepších príkladov realistickej fikcie.

Anna Karenina – Díl 1.

Anna Karenina – Díl 3.