Analýza systémových chyb na poli exekucí

Analýza společnosti Iuridicum Remedium kriticky nahlíží na současný systém exekucí prováděných soukromými exekutory. Poukazuje na porušování zákonů ze strany exekutorů a navrhuje opatření k provedení reformy stávajícího systému.