Aktuálne výzvy daňového práva

Aktuálne výzvy v oblasti dane z nehnuteľností - zdaňovanie na základe trhovej hodnoty

Autor: Adrián Popovič, Jozef Sábo
Licencia: Creative Commons BY NC
Zdroj