21.storočie 3/2012

Čistá energia pre vysokohorské chaty Zelená myšlienke znovupoužitia odpadu S technológiou zhodnotenia odpadu z VKM prerazili až v USA Zdroj: 21storocie.sk