21.storočie 2/2017

Ekológia a ekonomika nemôžu stáť proti sebe. Zelená domácnostiam. Aplikačná novela zákona o odpadoch. Sensoneo – inteligentné monitorovanie krokom k inteligentnému mestu. Zdroj: 21storocie.sk