2020: Začiatok dekády zmien?

Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov. Autori: Katarína Duffeková, Benita Feketeová, Katarína Lörincová
Licencia: Creative Commons BY NC-ND
Zdroj