10 KAPITOL O VÝVOJI OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI
Hodnotenia a recenzie

Pridať hodnotenie

Držíte v rukách knihu, ktorá vznikala počas leta a jesene 2012. Ponúka pohľady zaujímavých ľudí na vybrané spoločenské oblasti na Slovensku a ich vývoj za posledných 23 porevolučných rokov. Každá revolúcia, aj tá v Československu, prináša obrovské očakávania. Ľudia čakajú zmeny a čakajú ich rýchlo. Skúsenosť však ukazuje, že opak je pravdou a zmeny sú často zdĺhavé a prichádzajú neskoro. Naučili sme sa tiež, že nie každá zmena je pozitívna a prospešná, robíme chyby, z ktorých sa musíme poučiť. Budovanie demokracie a občianskej spoločnosti je beh na dlhé trate. Každá spoločnosť však má bežcov, ktorí majú odhodlanie veci zmeniť a posunúť vpred.