Značka: Znalci

Spolupráce policejních orgánů se znalci a znaleckými ústavy

HALEK.INFO e kniha PE 01 Spoluprace se znalci 1

Publikace se komplexně věnuje procesu přibrání znalce či znaleckého ústavu z pohledu policejních orgánů. Zabývá se rovněž kompetencemi znalců, postupem přípravy a zpracování znaleckého posudku včetně jeho vyúčtování zadavateli. Podrobněji se rovněž věnuje zadávání znaleckých posudků v oboru ekonomiky a otázkám trestní odpovědnosti znalců.