Značka: Wagner

Nietzsche proti Wagnerovi

Nietzsche proti Wagnerovi eknizky

Nietzsche v tejto práci popisuje, prečo sa rozišiel so svojím niekdajším idolom a priateľom Richardom Wagnerom. Nietzsche napáda Wagnerove názory, vyjadruje sklamanie a frustráciu z Wagnerových životných rozhodnutí (napríklad Nietzscheho mylná viera v to, že Wagner konvertoval na kresťanstvo, vnímaná ako prejav slabosti). Nietzsche hodnotí Wagnerovu filozofiu v oblasti tonality, hudby a umenia.Zrození tragedie

Zrozeni tragedie Friedrich Nietzsche eknizky

Zrod tragédie je kniha Friedricha Nietzscheho, ktorú vydal začiatkom roku 1872. Bolo to prvé Nietzscheho významné dielo, ktorým sa vtedy 27-ročný profesor filológie dištancoval od akademickej filológie.  Nietzsche rozvíja svoj kultúrny svetonázor zo štúdií gréckej kultúry, z lásky k hudbe a z ocenenia Schopenhauera a Wagnera. Prezentuje svoje teórie vzniku a úpadku gréckej tragédie, ako…