Značka: Umenie

Nietzsche proti Wagnerovi

Nietzsche proti Wagnerovi eknizky

Nietzsche v tejto práci popisuje, prečo sa rozišiel so svojím niekdajším idolom a priateľom Richardom Wagnerom. Nietzsche napáda Wagnerove názory, vyjadruje sklamanie a frustráciu z Wagnerových životných rozhodnutí (napríklad Nietzscheho mylná viera v to, že Wagner konvertoval na kresťanstvo, vnímaná ako prejav slabosti). Nietzsche hodnotí Wagnerovu filozofiu v oblasti tonality, hudby a umenia.Stromy nesú nebo

stromy nesu nebo obal

Poetické momentky s využitím stavebného princípu synestézie a oxymora, miestami predvedenie schopnosti ozvláštnene sa pozerať, inokedy je prítomný aj autentický ľudský pocit. Tak ako sa človek necíti neustále rovnako sa prizrieš na moje myšlienkovo rozhádzané básne, vcítiš sa do okamihu ich písania a uvidíš pestrofarebnosť môjho zmyslu pre život.Hudba pramenů

hudba pramenu

Úvodním esejem Hudby pramenů je Tajemné v umění. Zde Březina vyslovil názor, že základním předpokladem k porozumění umění je intuice, jakési vycítění a existence tzv. druhého znaku. Pouze za předpokladu, že umělec pochopí rozdíl mezi reálným světem a světem umění, dostává se do vyšších rovin. Vyslovil myšlenku o existenci tzv. nejvyšší spravedlnosti, kterou umělec nemusí…