Značka: ŠtB

Prekliata revolúcia – konfident vlastnou rukou.

prekliata revolucia konfident vlastnou rukou

Ludvík Zifčák bol v roku 1989 príslušníkom ŠTB. V davoch na námestí zohral rolu mŕtveho študenta Martina Šmída. Práve správa o násilnej smrti vysokoškoláka vyhnala do ulíc státisíce občanov Prahy a stala sa kľúčovou pri páde režimu. Ponúkaný román je inšpirovaný viacerými „konšpiračnými“ názormi na priebeh Nežnej revolúcie. Pokiaľ by sa ŠTB aktívne podieľala na…Vladimír Palko, ml. – Bernard Jaško a spol. Odpor proti komunizmu v Zbore národnej bezpečnosti

obalka bernard jasko a spol

Kniha o utajenom monsterprocese s príslušníkmi Zboru národnej bezpečnosti Bernardom Jaškom, Pavlom Kalinajom a ďalšími. Boli súdení za zločiny ohrozenia obrany republiky a vyzvedačstva, pretože prostredníctvom Štefana Uhrína informovali biskupa Michala Buzalku o niektorých operáciách ŠtB namierených proti rímskokatolíckej cirkvi. Rozsudok Štátneho súdu v Bratislave z 9. novembra 1949 obsahoval dva tresty smrti pre Pavla…Matej Medvecký – Spravodajské eso slovenského štátu: Kauza Imrich Sucký

obalka sucky

Kniha sa zaoberá životnými osudmi Imricha Suckého, ktorý sa do dejín zapísal ako vedúci detektívnej skupiny protikomunistického oddelenia Ústredne štátnej bezpečnosti. Sucký pracoval na policajnom spravodajstve už počas 1. ČSR a v tej dobe participoval aj na pomerne závažných prípadoch, ktoré československá polícia riešila (prípad maďarského špióna a neskoršieho predsedu slovenskej vlády prof. Vojtecha Tuku…Pavel Žáček: V čele ŠtB. Pád režimu v záznamoch dôstojníka tajnej polície

V cele STB

Jedinečná publikácia poodhaľuje pád komunistického režimu z pohľadu vysokého dôstojníka ŠtB. Na základe stoviek strán originálnych materiálov Archívu ÚPN, hlavne Krajskej správy Štátnej bezpečnosti v Košiciach je v monografii zrekonštruovaný profesijný rast perspektívneho dôstojníka komunistickej tajnej polície Miroslava Chovanca od jeho referentskej činnosti na úseku tzv. ochrany ekonomiky KS ZNB Správy ŠtB v Košiciach (november…