Značka: SQL

Microsoft SQL Server 2008 – praktický sprievodca novinkami

Pod označením SQL Server 2008 sa neskrýva len samotný databázový server, ale komplexná moderná, výkonná, spoľahlivá a bezpečná serverová platforma pre ukladanie a správu údajov v databázach a údajových skladoch a balíky nástrojov pre Business Intelligence vrátane pokročilého reportovania. Uplatní sa v širokej škále podnikov všetkých veľkostí. Poradí si nielen s relačnými a multidimenzionálnymi údajmi,…Praktický úvod do noviniek SQL Serveru 2005 v oblasti relačných databáz

MS SQL Server 2005 je databázový systém novej generácie, ktorý poskytuje vysoko efektívne nástroje na správu a analýzu dát, lepšiu škálovateľnosť výkonu, vyššiu dostupnosť a bezpečnosť firemných dát, bohatšie a produktívnejšie nástroje na vývoj, nasadzovanie a správu programových aplikácií a viacero ďalších nových prvkov. Brožúra poskytuje ucelený prehľad o nových prvkoch v MS SQL Serveri…Business Intelligence v SQL Serveri 2005

Brožúra predstavuje nové filozofické a technologické trendy pre analýzu a dolovanie údajov v prostredí nového databázového servera SQL Server 2005. Na praktických príkladoch sú demonštrované možnosti integračných služieb pre prenos údajov z nehomogénnych zdrojov, modelovanie dátového skladu, vytváranie multidimenzionálnych kociek a data miningových modelov. Proces BI je popisovaný ucelene, vrátane možností klientského prístupu k výsledkom…Microsoft SQL 2000 – Reportovacie služby

Brožura představuje nový doplněk k produktu Microsoft SQL Server 2000 – produkt Reporting Services (US). Dozvíte se o základní filozofii a architektuře, o vytváření vlastních reportů, o správě reportovacícho serveru a o zabudování funkčnostni reportů do vašich vlastních řešení. Tato brožura je finální verzí a nahrazuje pracovní verzi dříve zde umístěnou.ASP.NET pro začátečníky

Brožurka popisující základy vývoje webových aplikací pro platformu .NET a to pomocí ASP.NET. Dozvíte se též jak vyvíjet tyto aplikace bez použití Visual Studia.NET a to pomocí „Free“ nástroje WebMatrix (US). Brožurka obsahuje i základy vývoje databázových webových aplikací nad volně šiřitelnou verzí Microsoft SQL Serveru MSDE (US). Součástí této brožurky jsou též popisy použití…