Značka: SQL

Microsoft SQL Server 2008 – praktický sprievodca novinkami

SQL Server 2008

Pod označením SQL Server 2008 sa neskrýva len samotný databázový server, ale komplexná moderná, výkonná, spoľahlivá a bezpečná serverová platforma pre ukladanie a správu údajov v databázach a údajových skladoch a balíky nástrojov pre Business Intelligence vrátane pokročilého reportovania. Uplatní sa v širokej škále podnikov všetkých veľkostí. Poradí si nielen s relačnými a multidimenzionálnymi údajmi,…Praktický úvod do noviniek SQL Serveru 2005 v oblasti relačných databáz

Zbornik Novinky SQLServer2005

MS SQL Server 2005 je databázový systém novej generácie, ktorý poskytuje vysoko efektívne nástroje na správu a analýzu dát, lepšiu škálovateľnosť výkonu, vyššiu dostupnosť a bezpečnosť firemných dát, bohatšie a produktívnejšie nástroje na vývoj, nasadzovanie a správu programových aplikácií a viacero ďalších nových prvkov. Brožúra poskytuje ucelený prehľad o nových prvkoch v MS SQL Serveri…Business Intelligence v SQL Serveri 2005

Zbornik BI SQL2005

Brožúra predstavuje nové filozofické a technologické trendy pre analýzu a dolovanie údajov v prostredí nového databázového servera SQL Server 2005. Na praktických príkladoch sú demonštrované možnosti integračných služieb pre prenos údajov z nehomogénnych zdrojov, modelovanie dátového skladu, vytváranie multidimenzionálnych kociek a data miningových modelov. Proces BI je popisovaný ucelene, vrátane možností klientského prístupu k výsledkom…Microsoft SQL 2000 – Reportovacie služby

SQLSrv2000ReportovacieSluzby final

Brožura představuje nový doplněk k produktu Microsoft SQL Server 2000 – produkt Reporting Services (US). Dozvíte se o základní filozofii a architektuře, o vytváření vlastních reportů, o správě reportovacícho serveru a o zabudování funkčnostni reportů do vašich vlastních řešení. Tato brožura je finální verzí a nahrazuje pracovní verzi dříve zde umístěnou.ASP.NET pro začátečníky

ASPNET zacatek pdf

Brožurka popisující základy vývoje webových aplikací pro platformu .NET a to pomocí ASP.NET. Dozvíte se též jak vyvíjet tyto aplikace bez použití Visual Studia.NET a to pomocí „Free“ nástroje WebMatrix (US). Brožurka obsahuje i základy vývoje databázových webových aplikací nad volně šiřitelnou verzí Microsoft SQL Serveru MSDE (US). Součástí této brožurky jsou též popisy použití…Vývoj aplikácií pre mobilené zariadenia

Vyvoj aplikacii pre mobilne zariadenia

Praktická příručka pro vývoj mobilních aplikací. Vytváření nativního kódu v eMbedded Visual C++. Compact .NET Framework a Smart Devices Extension. Práce s mobilní databází SQL Server CE Edition. Vytváření tenkých aplikací pomocí ASP.NET Mobile Controls (Mobile Internet Toolkit). Vývoj aplikací pro SmartPhone.