Značka: Samová ríša

Fredegarova kronika

fredegarova kronika

Fredegarova kronika alebo Kronika takzvaného Fredegara alebo (najmä spolu s rozšírením pridaným v roku 751 zriedkavo aj) Historia Francorum alebo Chronicarum quae dicuntur Fredegarii Scholastici libri IV („Štyri knihy kroník takzvaného Fredegara scholastika“) je franská kronika spísaná v 7. storočí v Burgundsku. Má šesť častí.Ako Fredegarova kronika sa označuje od 16. storočia, aj keď je…