Značka: Rómovia

Spovede rómskych žien

spoved 225x300 1

Striktne stanovené normy spojené s očakávaniami – muž je hlava rodiny, ženy sú ochrankyne domáceho krbu a pod.- , sú základným východiskovým predpokladom pre vznik a pretrvávanie rodových rozdielov, ktoré nie sú nevinné. Zotrvávanie v týchto normách je príčinou mocenskej prevahy mužov, ktorá má za následok nižšie ocenenie žien na trhu práce, nižší podiel účasti…Odpovede na otázky (de)segregácie rómskych žiakov vo vzdelávacom systéme na Slovensku

desegregacia pdf

Komplexne popísať segregáciu a jej dosahy na rómskych žiakov a žiačky vo výchovno-vzdelávacom systéme na Slovensku je neľahká úloha a istotne veľká ambícia tejto publikácie. Náročnosť úlohy spočíva najmä v tom, že ide o skutočne komplexný problém, ktorý sa netýka len vzdelávacej politiky, ale je prepojený aj s podmienkami bývania, zdravia, uplatniteľnosti na trhu práce,…