Značka: Poľsko

Ohněm a mečem I

Napriek určitým odchýlkam je historický rámec knihy skutočný a fiktívny príbeh je pretkaný do skutočných udalostí. Sienkiewicz skúmal monografie a kroniky poľskej šľachty, aby zistil podrobnosti o živote v Poľsku 17. storočia. Kniha bola napísaná podľa autora, „aby pozdvihla srdce“ poľského národa v nešťastnom období po neúspešnom januárovom povstaní počas éry poľských oddielov. Preto často…V meste Loist (Ukážka)

Pohľad do budúcnosti v podobe astrálnej cesty ukázal mesto Loist, o ktorom dnes ešte nikto nemá ani potuchu. Mesto, ležiace v Poľsku pri Baltickom mori, zohrá dôležitú úlohu pri záchrane Európy v roku 2190 n. l. Katastrofa, ničiaca nádej na prežitie, bude hnacím motorom pre vytvorenie výskumu na jej zničenie. Ľudia, ktorí prídu do tohto…Chutě Polska

Za skvělé Asie. Přijížděli sem kupci ze polské chutě vděčí Polsko také svým sousedům a národnostním menšinám, které žijí v Polsku celá staletí. Díky těmto četným vlivům je polská kuchyně neobyčejně bohatá na nejrůznější chutě. Zdroj: polsko.travelMartin Lacko – Proti Poľsku. Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády

Jednou z najvýraznejších udalostí na prahu obdobia neslobody bola účasť Slovenska vo vojne proti Poľsku. Do protipoľského ťaženia v septembri 1939 zmobilizovala ľudácka vláda viac než 50 tisíc mužov. Priamych bojov sa však Slováci zúčastnili len ojedinele, v prvý septembrový týždeň.