Značka: Poľsko

Ohněm a mečem I

ohnem a mecem i

Napriek určitým odchýlkam je historický rámec knihy skutočný a fiktívny príbeh je pretkaný do skutočných udalostí. Sienkiewicz skúmal monografie a kroniky poľskej šľachty, aby zistil podrobnosti o živote v Poľsku 17. storočia. Kniha bola napísaná podľa autora, „aby pozdvihla srdce“ poľského národa v nešťastnom období po neúspešnom januárovom povstaní počas éry poľských oddielov. Preto často…Chutě Polska

chute polska

Za skvělé Asie. Přijížděli sem kupci ze polské chutě vděčí Polsko také svým sousedům a národnostním menšinám, které žijí v Polsku celá staletí. Díky těmto četným vlivům je polská kuchyně neobyčejně bohatá na nejrůznější chutě. Zdroj: polsko.travelMartin Lacko – Proti Poľsku. Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády

protipolsku

Jednou z najvýraznejších udalostí na prahu obdobia neslobody bola účasť Slovenska vo vojne proti Poľsku. Do protipoľského ťaženia v septembri 1939 zmobilizovala ľudácka vláda viac než 50 tisíc mužov. Priamych bojov sa však Slováci zúčastnili len ojedinele, v prvý septembrový týždeň.