Značka: Normy

Spovede rómskych žien

spoved 225x300 1

Striktne stanovené normy spojené s očakávaniami – muž je hlava rodiny, ženy sú ochrankyne domáceho krbu a pod.- , sú základným východiskovým predpokladom pre vznik a pretrvávanie rodových rozdielov, ktoré nie sú nevinné. Zotrvávanie v týchto normách je príčinou mocenskej prevahy mužov, ktorá má za následok nižšie ocenenie žien na trhu práce, nižší podiel účasti…