Značka: Martin Wihoda

Úvod do studia dějepisu 2. díl

dejepis2 cover

Druhý díl skript je na rozdíl od dílu prvního orientován více speciálně. Jeho cílem je seznámit studenty s osobitými problémy výzkumu pro jednotlivé epochy dějin, zvláště co se týče pramenů, metod a specifického tázání. Závěrečnou část skript tvoří rady pro koncipování vlastního výzkumu, zvláště s ohledem na formát bakalářské kvalifikační práce.