Značka: Luboš Bělka

Mandala a dějiny: Bidija D. Dandaron a burjatský buddhismus

mandala a dejiny cover

Text zabývající se životem, dílem a odkazem burjatského buddhisty a buddhologa Bidiji Dandaroniče Dandarona (1914‒1974) na pozadí dějin burjatského buddhismu v 19. až 21. století, vznikl zásadním přepracováním a obohacením o nové poznatky několika původních autorových příspěvků, ať již časopiseckých, sborníkových či monografických. V příloze je pak překlad první kapitoly Dandaronovy samizdatové knihy Černý sešit,…Konec světa

konec sveta cover

Konec světa, jehož přesnější název zní Konce světa v průsečíku náboženství, vědy a filozofie, se zabývá především náboženskými představami o konci světa, respektive koncích světa. Nicméně se neomezuje, stejně jako lidstvo samo, pouze na náboženskou reflexi, ale také na filozofické či kosmologické a přírodovědecké pojímání konce (světa).