Značka: loď

Země kožešin

Zeme kozesin jules verne eknizky

V roku 1859 poručík Jasper Hobson a ďalší členovia spoločnosti Hudson’s Bay Company cestujú cez severozápadné teritóriá Kanady k mysu Bathurst v Severnom ľadovom oceáne za účelom vytvorenia pevnosti. Oblasť, do ktorej prichádzajú, je veľmi bohatá na divočinu a prírodné zdroje. Jasper Hobson a jeho partia tu zakladajú pevnosť. V určitom okamihu dôjde k zemetraseniu…