Značka: literatúra

Srdce z papiera

srdce z papiera obal

V tejto chatrnej knižôčke Vám autor ponúka seba. Kúsok seba na papieri. Kúsok srdca na papieri. Troška jeho duše. Básne zachytávajú rôzne obdobia života človeka, ktorý čelí svetu, láske a predovšetkým sám sebe. Srdce z papiera je prvotina mladého autora, ktorý sa narozdiel od mnohých vrstovníkov dal na literatúru a krásnu cestu zachytávania sveta a…Hľadanie systému obraznosti

Hladanie systemu obraznosti

Spojitosť literatúry, literárneho systému so spoločenským systémom je často konštatovaná, proklamatívne prijímaná, no menej často aj kriticky skúmaná. Máme na mysli fakt, že spôsoby, akými sa literatúra stáva súčasťou nadradeného spoločenského kontextu, nie sú vždy postihnuteľné v markantných, dobre viditeľných spojivách. Ak sa tieto spojivá „zviditeľňujú“ priveľmi nedočkavo, môže dôjsť k nivelizovaniu významovej členitosti umeleckého…Od baroka k postmoderne – Interpretačné sondy do slovenskej literatúry

Od baroka k postmoderne

Táto kniha nemá ambíciu byť čo aj rapsodickými dejinami slovenskej literatúry či aspoň istého jej úseku, aj keď názov možno podobné očakávanie vzbudzuje. Ide v nej predovšetkým o rad interpretačných sond do jednotlivých diel či do autorských súborov vo vyše dvestoročnom časovom rozpätí. Dôraz teda nie je na literárnej histórii, ale na interpretácii textu. Práve…