Značka: Lexikon

Lexikon dobré praxe – výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu v mateřské škole

Vážení čtenáři, milí pedagogové, připadl nám velmi významný úkol, a to připravit pro vás přehled dominantních oblastí životního stylu, které značně podmiňují lidské zdraví, především pak zdraví našich nejmenších, tedy dětí v období předškolního věku.