Značka: Kritika

Kritika slov

kritika slov

Kritika slov je soubor esejí a fejetonů. Většina fejetonů se zabývá českým jazykem, nepřesností významů a špatným používáním frází. Autor se pozastavuje nad tím nakolik se ve frázích odráží česká povaha a jak se stálým slovním spojením pracuje žurnalistika. Právě novinářská praxe často kazí pravdivost frází. Jejich pravdivost se postupně vytrácí.