Značka: Konkurzní řízení

Problematika úpadku a konkurzního řízení

HALEK.INFO e kniha PE 02 Upadek 1

Publikace zpracovává téma úpadku podniku a procesu vyrovnacího a konkurzního řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Věnuje se základním otázkám vyhodnocení ekonomické situace společnosti, zjištění stavu úpadku a následného vyrovnacího či konkurzního řízení zejména z pohledu vyšetřování trestné činnosti s tím související. Otázky konkurzu jsou řešeny až do úplné likvidace podniku.…PROBLEMATIKA ÚPADKU, KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ A INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

HALEK.INFO e kniha PE 03 Upadek 2

Přepracovaná a doplněná 2. verze této publikace zpracovává téma úpadku podniku a procesu vyrovnacího a konkurzního řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, a nově také podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Věnuje se základním otázkám vyhodnocení ekonomické situace společnosti a zjištění stavu úpadku podle…