Značka: Ján Mihálik

PEACEWORK – Práca pre mier

peacework

Táto útla publikácia je prvým predstavením nového odvetvia – práce pre mier – na Slovensku. Pokúsili sme sa do nej v stručnosti vtesnať to, čo charakterizuje činnosť a snahy tisícok žien a mužov, neformálnych iniciatív, miestnych organizácií, vlád i medzinárodných inštitúcií, ktoré sa zasadzujú za nenásilné riešenie konfliktov a budovanie predpokladov pre udržateľný mier.LEAST BUT NOT LAST?

least but not last

This analysis was produced as part of the international project To Act You Have to Know, implemented jointly by the Czech People in Need (PIN), the Polish Humanitarian Action (PAH), the Hungarian Foundation for Development of Democratic Rights (DemNet), the PDCS, the Slovak NDGOs platform (P MVRO) as well as the Dutch European Journalism Centre…