Značka: Ján Hanák

Vývoj moderných WinRT-programov pre Windows 8

Vyvoj modernych WinRT programov

Nové rozhranie Windows umožňuje z katalógu Windows Store inštalovať programy písané nad WinRT API. Každý program v štýle WinRT disponuje svojou dlaždicou, ktorá môže byť naprogramovaná ako dynamická. WinRT programy bežia v celoobrazovkovom režime a implementujú asynchrónne programovanie. Publikácia vás najskôr oboznámi s programami v štýle WinRT z pohľadu finálneho používateľa a hneď potom s…Inovácie v jazykoch Visual Basic 2010 C# 4.0 a C++

Inovacie

Visual Studio 2010 je naplnené mnohými novinkami, ktorých spoločným cieľom je maximalizácia pracovnej produktivity moderných vývojárov. Táto publikácia predstavuje syntakticko-sémantické inovácie, ktoré boli zapracované do programovacích jazykov Visual Basic 2010, C# 4.0 a C++ (podľa chystaného ISO štandardu s pracovným označením C++0x).Objektovo orientované programovanie v jazyku C# 3.0

OOP v jazyku CS 3

Kniha Objektovo orientované programovanie v jazyku C# 3.0 sa sústreďuje na výklad základných pilierov všeobecnej teórie objektovo orientovaného programovania s ich praktickou aplikáciou v programovacom jazyku C# 3.0, ktorý je implementovaný v produktoch Microsoft Visual C# 2008 a Microsoft Visual C# 2008 Express. Primárnym cieľovým segmentom publikácie sú mierne pokročilí programátori a vývojári v jazyku…Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++

PPP C 40 C

Kniha, která navazuje na populární „Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0“, si klade za cíl představit základy POOP na praktických ukázkách v programovacích jazycích C# 4.0 a C++ s využitím vývojových prostředí Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft Visual Studio 2010 a Intel Parallel Studio.C++/CLI – Praktické príklady

C CLI Prakticke priklady

V příručce praktických cvičení vás seznámíme s tvorbou objektově orientovaných programů v jazyce C++/CLI. Při praktickém programovaní je využito aktuálně nejnovější vývojové prostředí Microsoft Visual Studio 2010 (Beta 1). Brožura volně navazuje na základní kurz programování v jazyku C++/CLI , který je popsaný v zdarma stažitelné e-knize „C++/CLI – Začínáme programovat“.Příručka vývojáře pro přechod na platformu Microsoft .NET

DevelopersGuide2Moving2MicrosoftNET

Příručku tvoří některé z nejpopulárnějších a vysoce hodnocených dokumentů ze série Přecházíme na platformu Microsoft .NET. Naleznete zde migrační průvodce pro mnohé programovací jazyky a technologie. Kromě jiných se dozvíte důležité informace o přechodu na technologii ASP.NET, či o programovacích jazycích jakými jsou Visual Basic .NET, řízené (managed) C++ a C#. Stranou nezůstávají ani programátoři…Základy databázového vývoja v prostredí Visual Studio LightSwitch 2011

KnihaLightSwitchsobalkou

Visual Studio LightSwitch 2011 je vývojové prostredie, ktoré zavádza vysokú mieru abstrakcie a automatizácie do procesu prípravy variabilne zložitých databázových programov. Príručka vás zoznámi s prostredím Visual Studio LightSwitch, dá vám návod ako vyvinúť databázový program v tomto nástroji a poskytne vám riešenia sady vybraných vývojárskych úloh.