Značka: Insolvence

PROBLEMATIKA ÚPADKU, KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ A INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

HALEK.INFO e kniha PE 03 Upadek 2

Přepracovaná a doplněná 2. verze této publikace zpracovává téma úpadku podniku a procesu vyrovnacího a konkurzního řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, a nově také podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Věnuje se základním otázkám vyhodnocení ekonomické situace společnosti a zjištění stavu úpadku podle…Insolvence ABC

HALEK.INFO e kniha Insolvence abc

Insolvence jako synonymum úpadku se stala za posledních dvacet let nedílnou součástí našeho ekonomického slovníku. Poté, co vstoupila v roce 2008 v platnost nová úprava insolvenčního řízení, začal toto slovo skloňovat doslova každý občan. Ovšem insolvence a insolvenční řízení není pouze záležitostí soudů a práva, je rovněž ekonomickou realitou a rizikem, které s sebou přináší…