Značka: Gramatika

Gramatika a lexikon češtiny

gramatika

Tento text je prvním dílem příručky primárně určené pro studenty bohemistiky navštěvující přednášku Gramatika a lexikon češtiny. Není záměrně organizován jako učebnice, protože nemá ambici popsat to, co je to gramatika a co je to slovník a jaké mechanismy zajišťují, že dohromady tvoří gramatika a slovník celek, kterému lze (v jednom modelu jazyka, který bude…