Značka: CCB

Predikce finanční tísně podniku na základě vlastního bankrotního modelu CCB

HALEK.INFO e kniha predikce

Publikace vychází z odborné práce autora, ve které se zaměřil na konstrukci vlastního bankrotního modelu finanční analýzy. Na rozdíl od tradičních bankrotních modelů se model CCB snaží co nejvíce odrážet aktuální ekonomické aspekty bankrotu a rovněž proměnlivost současného ekonomického prostředí. Jeho konstrukce je založena na mnohaletém sledování vývoje u bankrotujících společností a vyhledání nejvýznamnější znaků,…