W3C vydalo tlačovú správu, v ktorej oznamuje zverejnenie EPUB 3.3 ako odporúčanie W3C.

Dôležitou súčasťou činnosti skupiny bola dostupnosť publikácií EPUB. V dôsledku toho bola aktualizovaná špecifikácia dostupnosti EPUB a po prvýkrát v histórii EPUB je teraz neoddeliteľnou súčasťou štandardu EPUB. Okrem toho je špecifikácia EPUB Accessibility kompatibilná s Európskym aktom o prístupnosti, ktorého vplyv bude v nasledujúcich rokoch významný pre digitálne publikovanie.

Páči sa mi článok0 odporúčania