Zatiaľ čo pre mnohých milovníkov kníh by bolo ťažké nedočítať knihu, toto je realita viac ako polovice dospelých v USA. V novej štúdii, ktorú uskutočnila medzinárodná výskumná a dátová skupina WordsRated zameraná na čítanie a publikovanie, iba 48 % dospelých dokončilo za posledný rok celú knihu.

V prieskume sa opýtali 2 003 dospelých Američanov na ich návyky pri čítaní za posledný rok. Táto štúdia bola vykonaná s cieľom ponúknuť iný pohľad na čítanie, než aký sa zvyčajne ponúka. Namiesto definovania čítania ako širokého spektra aktivít mal WordsRated dve kritériá: kniha musí byť tlačená alebo digitálna a kniha musí byť dokončená ako celok.

Aj keď je určite prekvapujúce, že takmer 52 % opýtaných nedokončilo knihu za posledný rok, 48 % ju dokončilo, je stále dosť pôsobivé. Dokončenie knihy ako definícia čítania tu rozhodne dáva úplne iný pohľad – koľko z týchto 52 % zahŕňa ľudí, ktorí si zoberú časopis alebo počúvajú výlučne audioknihy?

Výskum tiež ukazuje, že štvrtina dospelých neprečítala celú knihu za 1 alebo 2 roky, zatiaľ čo o 11 % viac si neprečítalo žiadnu knihu v období 3 až 5 rokov. Desatina dospelých neprečítala celú knihu za posledných 10 rokov.

 

Čítanie deťom a ich vplyv na mozog

 

Kto číta viac?

Táto konkrétna štúdia naznačuje, že staršie generácie čítajú viac ako mladšie generácie. Tu uvedené zistenia sú v súlade s tým, čo predchádzajúce štúdie poznamenali, že mladší ľudia oveľa častejšie konzumujú audioknihy ako tlačené médiá.

Čo to znamená?

Výskum WordsRated je zaujímavý z niekoľkých dôvodov a ukazuje nám rozdiel v tom, ako čítajú rôzne generácie. Mladší čitatelia sú oveľa ochotnejší opustiť knihu, ktorá sa im nepáči alebo ktorá im nefunguje, ako starší čitatelia. Aj keď by mnohí mohli povedať, že je to dôkaz nedostatku pozornosti, nie je to tak: ide o hodnotu času a energie.

Mladšie generácie sú tiež tými, ktorí nemajú toľko voľného času, čo znamená, že čas na prečítanie celej tlačenej/elektronickej knihy je komplikovaný úlohami.

Tento výskum ponúka ďalší zaujímavý súbor otázok, vrátane toho, čo čítajú rôzne generácie? To neznamená, že niektoré knihy sú lepšie alebo horšie, platné alebo menej platné ako iné. Ale je pravdepodobné, že najmladšie generácie stále čítajú pre vzdelávanie.

Definícia čítania sa zmenila a zmenil sa aj spôsob, akým generácie narábajú so slovami. Je v poriadku skončiť s knihou, je v poriadku začať s niekoľkými knihami a nikdy ich nedokončiť a je v poriadku čítať všetko prostredníctvom audiokníh.

Páči sa mi článok0 odporúčania