Uzavretou dohodou medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, si združenie vydavateľov vo Veľkej Británii vydýchlo, pretože to zabezpečí nerušený obchod s Európskou úniou. Vláda Spojeného kráľovstva a Európska únia mali čas do 31. decembra 2020 na dokončenie podmienok nového vzťahu medzi nimi, keď sa skončí prechodné obdobie. Pokiaľ ide o novú obchodnú dohodu, britskí vydavatelia budú mať naďalej neobmedzený prístup na trh EÚ. Pre vydavateľov je dohoda dôležitá, pretože Spojené kráľovstvo je najväčším vývozcom kníh na svete a samotný trh EÚ predstavuje takmer tretinu. Obchodná dohoda v tomto okamihu tiež nadobúda dôležitosť, pretože Spojené kráľovstvo a zvyšok sveta sa snažia zotaviť z pandémie, ktorá viedla k zdĺhavému poklesu takmer všetkých hlavných ekonomík na svete.  

odporučené2 odporúčania