Správa predstavuje základný prehľad o veľkosti trhu, stave, konkurenčnom segmente so základným predstavením kľúčových dodávateľov, regiónov, typov produktov a koncových priemyselných odvetví. 

Kópia správy na stiahnutie.

  • Severná Amerika bola najväčším spotrebiteľským trhom s trhovým podielom 72,42% v roku 2011 a 68,48% v roku 2015 s poklesom o 3,94%. Európa a Čína sa v roku 2015 umiestnili na druhom a treťom mieste s trhovým podielom 13,86% a 7,82%.
Správa o prieskume trhu elektronických čítačiek kníh
  • Čína bola najväčším výrobcom elektronických čítačiek s podielom na trhu 62,48% v roku 2011 a 67,11% v roku 2015 s nárastom o 4,62%. Taiwan sa umiestnil na druhom mieste v tejto položke s trhovým podielom 17,83% v roku 2011 a 11,90% v roku 2015.
  • Amazon, Kobo a PocketBook v súčasnosti tvoria viac ako 75% podiel na trhu. Ich podiel je 53,30%, 13,11% a 9,02% v roku 2015. Amazon je na trhu elektronických čítačiek s trhovým podielom 43,60% v roku 2011 a 53,30% v roku 2015.

Tip: Ohodnoťte vašu čítačku v Katalógu čítačiek elektronických kníh

Správa o prieskume trhu elektronických čítačiek kníh
  • Trh s elektronickými čítačkami sa zmenšil v súlade s vývojom inteligentných telefónov a tabletov. V niektorých rozvíjajúcich sa krajinách sú navyše prekážkami rozvoja odvetvia aj otázky autorských práv a práv duševného vlastníctva. Celosvetový trh elektronických čítačiek má v roku 2020 hodnotu 460 miliónov amerických dolárov a očakáva sa, že sa do roku 2025 zníži na 160 miliónov amerických dolárov. Počas prognózovaného obdobia sa očakáva pokles veľkosti trhu s ročnou mierou rastu mínus 12,6 percenta.
Páči sa mi článok0 odporúčania