Je to příběh naší největší dětské filmové hvězdy, Tomáše Holého. Projdeme spolu, krok za krokem, jeho filmovou kariérou. Je to literatura faktu? O něco méně přísná než literatura faktu, ale přesnější než běžná zábavná knížka. Něco mezi tím. Fakta o Tomášovi a o filmech jsou tak přesná, jak je lze po 40 letech ověřit. Na přání svého okolí jsem se rozhodl dát sem i nějaké ty veselé historky nejen z natáčení. Ty pochopitelně nesplňují přísná pravidla literatury faktu. Vybral jsem takové, jež pocházejí od lidí, kteří byli prokazatelně u natáčení. Žádná agentura Jedna paní povídala. Takže i veselé historky z natáčení mají nepochybně svoji vypovídací hodnotu. Berte je ale s rezervou, není možné ověřit, jestli se tak skutečně staly.

Tomáš Holý byl jedinečnou osobností s jedinečným talentem. Zabývám se jako amatérský badatel někdejšími dětskými herci a rodinnými filmy. S podobným talentem jsem se nikdy nesetkal. Tomáš filmoval doslova jen pár let. Jako dospělý nikdy před kamerou nestál a nikdy neměl žádné herecké vzdělání nebo kurzy. Přesto se zapsal do našich srdcí právě tak jako třeba Vladimír Menšík nebo Vlasta Burian. Taková osobnost se rodí jen jednou za 100 až 200 let.

Kniha vznikla ve spolupráci s Tomášovými příbuznými. Není to jen sbírka drbů z Internetu. Mezi vyprávějícími je i režisérka Jaroslava Vošmiková, která Tomášem natočila jeho poslední film Prázdniny pro psa. Na natáčení se spřátelila s Tomášem a jeho maminkou, zůstali přáteli i mimo kameru. Paní režisérka tak zasvěceně vypráví o Tomášově povaze a jeho drobných lumpárnách.

Díky dochované výrobní dokumentaci se také podařilo zdokumentovat výrobu jednoho z nejznámějších Tomášových filmů,den po dni, tak jak byl natáčen. Fanoušci si tak můžou představit, jak takové natáčení vypadalo.

Stránka knihy s ukázkou a informacemi:

https://tomas-holy.cz/kniha-tomas-holy-jak-jsem-tocil-filmy

obal 2
odporučené1 odporúčania