Ahojte. Stále nám, alebo skôr mnohým z nás, mení život karanténa. Poďme na to s rozumom a taktiež s kreativitou. Vyhlasujem novú, spoločnú knihu. Zapojiť sa môže ktokoľvek, či už je členom Greenie knižnice, alebo nie.

Ide o v svojej podstate jednoduchý projekt. Zbierka poviedok bude niesť názov  Ten správny tím,  samotné poviedky môžu mať akýkoľvek názov a úplne akékoľvek slová. Treba však splniť nasledovné požiadavky:

 • Poviedky akceptujeme v slovenskom alebo českom jazyku
 • Poviedka musí byť zaradená do reálneho ALEBO scifi/fantasy sveta. Prosím uviesť to v nadpise. Príklad: „Plán B (Fantasy)“
 • V poviedke musí byť štvorčlenný tím
 • V tíme musí byť minimálne jedna mužská a minimálne jedna ženská postava
 • V tíme musí byť postava so zdravotným postihnutím
 • Odporúčame klásť dôraz na odlišnosť postáv, nech to nie sú štyri priveľmi podobné postavy
 • Akékoľvek prostredie, čas…
 • Rozumná dĺžka diela. Dĺžka nie je obmedzená, ale radšej poslať viac poviedok ako jednu na 297 strán. Odporúčame dĺžku do 15 normostrán (27 000 znakov)
 • Poslať v editovateľnom formáte (OpenDocument, Word, RTF, nie v PDF)
 • Dohliadnúť na základné úpravy textu (správne čiarky, rozdelenie na prehľadné odseky a podobne)
 • Bez textu, ktorý by bol nepublikovateľný z dôvodu porušovania (ne)písaných zákonov o slušnosti, ľudských právach a spol.
 • Uzávierka je 1.6.2020
 • Poslať na náš mail shoferek@gmail.com aj s predmetom správy Ten správny tím

Odpovede na časté otázky:

 • Členom tímu môže byť aj zviera.
 • Choroba môže byť fyzická, psychická… čokoľvek, to je na Vás
 • Tím musí mať 4 členov. Takže nemôže byť jeden detektív a traja podozriví. Ak ale bude mať detektív troch pomocníkov, ktorí budú vypočúvať koľkokoľvek podozrivých, tak je všetko v poriadku.
odporučené1 odporúčania