Pripravený?


Pripravený?

Question 1 of 10.

Čo sa berie ako low scifi alebo ľahké scifi?

1. scifi zamerané na techniku a vedecké vynálezy
2. scifi zamerané na spoločnosť a vzťahy
3. scifi odohrávajúce sa na tejto planéte
4. fantasy
Question 2 of 10.

Do akej doby môžeme zaradiť tvorbu Williama Shakespeara?

1. stredovek
2. renesancia
3. barok
4. klasicizmus
Question 3 of 10.

Trójsku vojnu podľa starogréckych eposov spôsobil spor o:

1. ženu
2. územie
3. more a prístavy
4. 12 úloh Hérakla
Question 4 of 10.

Svetoznáme dielo Peter a Lucia sa odohráva počas

1. 1. svetovej vojny
2. 2. svetovej vojny
3. studenej vojny
4. delenia Rakúsko-Uhorska
Question 5 of 10.

Aký softvér musí bezpodmienečne mať autor na to, aby napísal knihu a vytlačil z nej 10 000ks?

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Adobe Photoshop
4. Žiadny z uvedených
Question 6 of 10.

Najväčšou výhodou čítačky kníh oproti tabletu je:

1. väčší disk na ukladanie kníh
2. detailnejšie farby
3. menšie namáhanie zraku
4. rýchlejšie zobrazovanie ázijských písiem
Question 7 of 10.

Keď sme pri čítačkách, ktorý z nasledovných formátov sa nedá považovať za E-knihu?

1. ePub
2. AZW/Mobi
3. PDF
4. Palm PDB
Question 8 of 10.

Epos o Gilgamešovi je dobrodružný príbeh, v ktorom sa preberá okrem iného:

1. stavba pyramíd
2. nesmrteľnosť
3. hodvábna cesta
4. zločin a trest
Question 9 of 10.

J. R. R. Tolkien je známy ako autor Pána prsteňov a ďalších diel. V čom je jeho tvorba výrazne iná oproti iným autorom?

1. veľké množstvo popisov a komplikované rodokmene
2. každá časť každého diela úzko súvisí s kresťanstvom
3. neustále niekto prechádza zo zlej strany na dobrú
4. každá dôležitejšia postava je alkoholik
Question 10 of 10.

Johann Gutenberg vyvinul kníhtlač v 15. storočí. Čo to v prvom rade znamenalo?

1. knihy boli lacnejšie a dostupnejšie ako predtým
2. knihy boli drahšie a menej dostupné ako predtým
3. knihy to nijako neovplyvnilo
4. spôsobilo to dobu temna, pretože nikto nepísal nové texty

Next question 1 of 10

All 10 questions completed!


Share results:

Pripravený?

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Za otázky ďakujeme greenie knižnici 😊

Odporučiť0 recommendations