V 19. storočí, keď boli lietadlá, svetové vojny, technológia a jadrové zbrane cudzími konceptmi, H. G. Wells predvídal všetky tieto spoločenské a vedecké pokroky, ktoré sa vo svete neskôr objavili.

1. Jadrové a laserové zbrane

Vo svojom románe „The World Set Free“ z roku 1914 Wells predstavil „atómové bomby“, ktoré by mohli neustále explodovať pomocou rádioaktívnej sily.

Varoval tiež, že globálna vláda je jediným spôsobom, ako zabrániť tomu, aby sa štáty zničili jadrovými zbraňami.

2. Bezdrôtová komunikácia

Vo Wellsovom románe o alternatívnej realite „Men Like Gods“ (1923) ľudia komunikujú výlučne s bezdrôtovými systémami, ktoré využívajú určitý druh zmiešania hlasových správ a e-mailových vlastností.

3. Genetická veda

Experimenty Dr. Moreaua v diele ‚The Island of Dr. Moreau‘ (1896) zahŕňali vytváranie hybridov medzi ľuďmi a zvieratami, chirurgické transplantácie a krvné transfúzie – veci, ktoré sa v súčasnosti bežne koncipujú pre lekársky výskum – predstavovali vek genetického inžinierstva.

The Island of Doctor Moreau

4. Sloboda v pravom slova zmysle

Bol to práve Wells, kto si predstavil štáty podobné utópii, ktoré by dávali každému človeku právo na čo najlepšie vzdelanie (najmä v oblasti vedy), mali prácu, ktorá ich uspokojuje a slobodu užívať si svoj život so súkromím.

Spolu s tým vizualizoval obchod a majetok pre každého muža a ženu na Zemi, „slobodu pred akýmkoľvek mrzačením alebo sterilizáciou“ a mučením.

Práva, o ktorých hovoril, sú v súčasnosti možné vidieť napríklad v Deklarácii ľudských práv Organizácie Spojených národov.

5. World Wide Web

V roku 1937 vyložil spisovateľ víziu niečoho, čo nazval „Stála svetová encyklopédia“, ktorá vyšla ako esej a neskôr v knihe World Brain.

„Veľa pracovníkov by sa zapojilo do zdokonaľovania ľudských vedomostí a jeho udržiavania aktuálneho stavu,“ napísal v eseji.

Ďalej dodal, že „Bude sprístupnená každému jednotlivcovi … nemusí sa sústrediť na jednom mieste … Môže sa presne a úplne reprodukovať v Peru, Číne, na Islande, v strednej Afrike.“

V prípade, že ste si to ešte neuvedomili, žijúcim príkladom tejto predpovede je to, čo nazývame Wikipedia, Google alebo Internet ako celok.

Všetky knihy od H. G. Wellsa

odporučené2 odporúčania