Milí Eknižkári, pripravili sme si pre Vás tie najznámejšie citáty o knihách; od slovenských ako aj od zahraničných osobností.

„Knihy boli moji živí priatelia. Bolo ich málo, ale vyčítala som z nich aj to, čo autori do nich nevložili. “
Mária Rázusová – Martáková

„S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole. “
Ján Amos Komenský

„Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom. “
Ján Amos Komenský

„Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách. “
Erazmus Rotterdamský

„Nezáleží na tom, koľko máš kníh, ale aké sú. “
Lucius Annaeus Seneca

„Kto zabíja človeka, zabíja rozumnú bytosť, kto však zabíja dobrú knihu, zabíja rozum sám. “
John Milton

„Izba bez kníh je ako telo bez duše. “
Marcus Tullius Cicero

„Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha. “
Lucius Annaeus Seneca

„Je zúfalé nemať rozčítanú krásnu knihu, nemať v zásobe nič, čo by sme mohli otvoriť bez sklamania. “
Jiří Orten

„Kniha je ako zrkadlo. Ak sa doň díva osol, nebude sa v ňom odrážať apoštol. “
Georg Christoph Lichtenberg

„Knihy sú nemí učitelia. “
Aulus Gellius

„Najlepším účinkom každej knihy je to, že pobáda čitateľa na vlastnú aktivitu. “
Thomas Carlyle

„Bojte sa človeka, ktorý prečítal len jednu knihu. “
Denis Diderot

„Pre nevzdelaného človeka je prospešné čítať knihy s citátmi. “
Winston Churchill

„Dom bez kníh je ako telo bez duše. “
Julius Zeyer

„Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla. “
John Ruskin

„Neexistuje morálna alebo nemorálna kniha. Knihy sú buď dobre alebo zle napísané. “
Oscar Wilde

„Vysoká škola: dvesto ľudí prečíta tú istú knihu. Zásadná chyba. Dvesto ľudí by mohlo prečítať dvesto kníh.“
John Cage

„Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.“
Mark Twain

„Jednaj tak, akoby si na konci svojho života listoval vo svojom vlastnom životopise a narazil by si práve na tú kapitolu, ktorá jedná o súčasnom životnom úseku. Budúcu kapitolu knihy ešte môžeš zmeniť.“
Viktor Emil Frankl

„Nemiluj knihy, aby si si nimi ozdobil svoj príbytok, ale preto, a by si nimi vyzdobil srdce i ducha.“
Jan Patočka

„Život sa podobá knihe. Blázon v nej listuje letmo, zatiaľ čo múdry pri čítaní premýšľa, pretože vie, že čítať môže iba raz.“
Démokritos

„Spoločnosť kníh si možno zvoliť lepšie než spoločnosť ľudí. Tým skôr si medzi knihami vyberaj priateľa na celý život.“
Lucius Annaeus Seneca

„K dobrej knihe je treba dobrých čitateľov.“
Victor Hugo

„Nebojte sa pýtať odo mňa knihu – odmietam celkom slušne.“
Josef Hora

„Knihy sú nádobami ducha.“
Friedrich Nietzsche

„Bezpečným znakom dobrej knihy je, že sa nám páči o to viac, o čo sme starší.“
Georg Christoph Lichtenberg

„V knihe života sme všetci zapísaný v jednom verši.“
William Shakespeare

„Knihy sú podobné domovu, do ktorého sa vraciame i za najväčšej búrky.“
Bernard Bolzano

„Svet je nádherná kniha, ale nemá cenu pre toho, kto nevie čítať.“
Carlo Goldoni

„Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlastných potom vodidlom.“
Ján Amos Komenský

„Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe.“
Maxim Gorkij

„Sú knihy, ktoré stačí iba ochutnať, iné treba zhltnúť, a napokon sú také, ktoré je nevyhnutné takrečeno požuvať a pomaly tráviť.“
Francis Bacon

„Dobrá a krásna kniha je tá, ktorá plnými hrsťami rozosieva otázniky.“
Jean Cocteau

„Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherne vydanie.“
Hans Christian Andersen

„Ak nemôžeme s potešením čítať knihu zas a znovu, nie je treba ju vôbec čítať.“
Voltaire

Páči sa mi článok0 odporúčania