Už roky spájame marec nielen s príchodom jari, ale aj s knihou.

Prečo je mesiac knihy práve v marci? Podľa jednej teórie sa stal mesiacom knihy z komerčných dôvodov a zvolili si to sami kníhkupci, lebo na jar bola malá návštevnosť v obchodoch. Podľa druhej teórie marec práve preto, lebo v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrabenda, významný buditeľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry.

Matej Hrabenda sa narodil a aj zomrel v marci. Trápili ho však problémy so zrakom a tak po nociach, kedy už takmer nevidel a nemohol čítať knihy, chodil po susedoch a prosil ich aby mu ich čítali. Cestoval po Slovensku a zachránil mnoho kníh pred pálením a prispel ku vzniku knižníc.

Dnes hlavnú úlohu Mateja Hrebendu – šírenie kníh a knižnej kultúry – plnia knižnice. Napriek tomu, že sprístupňujú svoje knižné fondy po celý rok, v marci zvlášť aktivizujú svoju činnosť.

Páči sa mi článok0 odporúčania