Ohlas písní českých

Ve sbírce převládají krátké básně nesoucí prvky české lidové písně. Velká část básní je věnována lásce. V satirických básních pak autor útočí na měšťanstvo a šlechtu. [...]