Hledání pavučiny

Pojďme se podívat do dalekých krajů a minulosti, snad podobné předislámské Persii. Mísí se tu dědictví dávných kultur, pověr, zvyků a magie a vzývání mnoha božstev. Tu a tam přijde[...]

 

Zpěvy sladké Francie

Podávám zde malý výbor z lidové poezie francouzské od patnáctého do osmnáctého století. Snažil jsem se, aby v něm byly zastoupeny charakteristickými ukázkami hlavní žánry lidové po[...]

Němá barikáda

Viděl jsem slzy v očích žen Viděl jsem pěstě zaťaté Počkejte málo málo jen však vy nás poznáte FRANTIŠEK HALAS / ZPĚV ÚZKOSTI

Semena vědomí

Proto pozorujte svoji mysl volně a bez vášní, jak teče, a nepřivlastňujte si tento tok mysli. Buďte ve stavu "jáství" beze slov. Dáváte význam slovům a nakonec slova zmizí ... Pře[...]

Vědomí a Absolutno

Další kniha rozhovorů se Šrí Nisargadattou Maharadžem, která vyšla u příležitosti 25. výročí jeho odchodu do Mahasamádhi. Najdete tu promluvy z posledních dní jeho života. Přeloži[...]

Prožívání ničeho

Ať je tu cokoliv, je to pouze vyjádření vědomí. Jestliže tu není vědomí, vyjádření vědomí tu rovněž tak není. Proto tu není nic. A toto vědomí je nezvaný koncept; objevil se spontá[...]