Poslední věci člověka

Tramvaj řinčí a rachotí nahoru k Olšanským hřbitovům. „Koukej,“ povídá malý mužík k mládenci v králičím kožiše, „tady se zas něco staví; to bude nějaká škola nebo biograf. Víš, já[...]

Sebrané spí si

Kniha je založena na imaginaci a hře. Žánrově ji určit bude obtížné; povídky, básně a kratičké grotesky jsou tu promíšeny s texty primárně neliterárními.

Bolest se dá zvládat

Některé z nejúčinnějších postupů, které uvedeme (např. nácvik relaxace a přiměřené a vhodné tělesné cvičení), působí sice spolehlivě, ale aţ po určité době. Budete tedy potřebovat [...]

 

Sestry

Povídka o Johaně a Hedvice, které žijí spolu. Hedvika je vdaná s dítětem a Johana má milence. Ten ji ovšem klame ...

Výber 2012-2013

Po vydaní šiestej knihy básní Márie Novákovej, ktorá nesie názov Skladačka, vychádza výber z jej tvorby. To najlepšie si môžete teraz prečítať na jednom mieste. Výber je subjektívn[...]

Medzi tmou a svetlom

Svet, ktorý žijeme, nie je len o svetle. O niečom dobrom, známom a priateľskom. Svet je totiž aj o temných zákutiach, ktoré dávajú dôvod žiť. Objavovať niečo nové a pripravovať sa [...]

Anička a jej mamička

Anička a jej mamička je prvou knihou Márie Novákovej, ktorá je určená tak deťom, ako i mamičkám. Vtipné i vzdelávacie myšlienky sú zasadené do krátkych rýmovaných básničiek, ktoré [...]

Pre(d)stieranie reality

Žena a láska nikdy nemajú len jednu tvár, a básne Milice Mikulovej sú toho jasným dôkazom. Básne s voľnou štruktúrou a trochu drsným jazykom sú zložené bez príkras a obsahujú rozpo[...]